Kê khai

XÁC ĐỊNH KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO THÁNG HAY QUÝ

Trước 20/12/2013 DN khai thuế GTGT theo tháng, hoặc theo từng lần phát sinh (Theo thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.) Từ 20/12/2013 đến 10/10/2014 (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013) Doanh nghiệp có Tổng doanh thu năm liền kề trước < 20 tỷ => Khai theo quý Doanh nghiệp co Tổng doanh thu năm liền kề trước > 20 tỷ => Khai theo tháng Kể từ 10/10/2014 đến nay: (TheoThông tư số 151/TT-BTC ngày 10/10/2014) Doanh nghiệp [...]

Xem thêm...

HƯỚNG DẪN LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN TRÊN PHẦN MỀM HTKK

Quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế (nếu một nguồn thì tổ chức đã làm thay) và doanh nghiệp có hoặc không phát sinh thu nhập chịu thuế của nhân viên công ty. Hiện tại, tờ khai được sử dụng theo mẫu 05/QTT-TNCN được kê khai theo ứng dụng HTKK 3.8.1. Bài này gồm 2 phần: hướng dẫn làm quyết toán thuế TNCN trên [...]

Xem thêm...

Quyết toán thuế TNCN 2017 theo hướng dẫn của TCT 05/02/2018

Quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế (nếu một nguồn thì tổ chức đã làm thay) và doanh nghiệp có hoặc không phát sinh thu nhập chịu thuế của nhân viên công ty. Hiện tại, tờ khai được sử dụng theo mẫu 05/QTT-TNCN được kê khai theo ứng dụng HTKK 3.8.1. Bài này gồm 2 phần: hướng dẫn làm quyết toán thuế TNCN trên [...]

Xem thêm...

Call Now