XÁC ĐỊNH KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO THÁNG HAY QUÝ

XÁC ĐỊNH KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO THÁNG HAY QUÝ

Trước 20/12/2013 DN khai thuế GTGT theo tháng, hoặc theo từng lần phát sinh (Theo thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.)

Từ 20/12/2013 đến 10/10/2014 (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013)

 • Doanh nghiệp có Tổng doanh thu năm liền kề trước < 20 tỷ => Khai theo quý
 • Doanh nghiệp co Tổng doanh thu năm liền kề trước > 20 tỷ => Khai theo tháng

Kể từ 10/10/2014 đến nay: (TheoThông tư số 151/TT-BTC ngày 10/10/2014)

 • Doanh nghiệp có Tổng doanh thu năm liền kề trước < 50 tỷ => Khai theo quý
 • Doanh nghiệp co Tổng doanh thu năm liền kề trước > 50 tỷ => khia theo tháng

DN mới thành lập kê khai theo Quý

Chi tiết như sau:

 1. Kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý được thực hiện theo chu kỳ 3 năm

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về khai thuế giá trị gia tăng có quy định như sau:

Xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

“Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016″

Theo quy định trên, việc kê khai thuế theo tháng hay quý đối với những đơn vị đang hoạt động được thực hiện như sau:

 • Thực hiện theo chu kỳ ổn định trọn năm dương lịch,
 • Thực hiện theo chu kỳ ổn định trong 3 năm
 • Đối với Doanh nghiệp mới thành lập thì xác định doanh thu của 12 tháng dương lịch đầu tiên để xác định kỳ kê khai của Doanh nghiệp và ổn định trong 3 năm liên tiếp

>>>>> Nếu doanh nghiệp đạt 50 tỷ/năm nhưng đang ở năm thứ nhất hoặc thứ 2 của kỳ ổn định thì không phải điều chỉnh hình thức kê khai của Doanh nghiệp

 1. Cách xác định kê khai thuế theo tháng hay quý giữa chu kỳ

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về khai thuế giá trị gia tăng có quy định như sau:

“- Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện chờ đến hết chu kỳ ổn định.

– Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.“

Theo quy định trên, nếu trong chu kỳ kê khai theo tháng, hoặc quý người nộp thuế tự phát hiện, hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế này, không như xác định ban đầu,  thì:

 • Người nộp thuế được lựa chọn kê khai theo quý, hoặc tháng
 • Việc thay đổi này được thực hiện từ năm liền kề của năm phát hiện tới khi hết chu kỳ.

Ví dụ:

Năm 2016, hết chu kỳ kê khai thuế GTGT đầu tiên của người nộp thuế. Xác định doanh thu năm 2016 trên 50 tỷ, nên năm 2017 người nộp thuế kê khai thuế theo tháng

Năm 2017, do  người nộp thuế, hoặc do cơ quan thanh tra, kiểm tra thuế phát hiện, doanh thu năm 2016 dưới 50 tỷ. Vậy thì người nộp thuế có thể lựa chọn

 • Tiếp tục kê khai thuế theo tháng
 • Kê khai thuế theo quý từ năm 2018 tới hết năm 2019
 • Năm 2020, người nộp thuế phải xác định theo doanh thu năm 2019 để thực hiện kê khai thuế theo chu kỳ mới.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Call Now