Monthly Archives - Tháng Bảy 2018

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 hiệu lực từ 20/12/2013

BỘ TÀI CHÍNH ——– Số: 156/2013/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————— Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013. THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI,  BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2013/NĐ-CP NGÀY 22/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ  Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một [...]

Xem thêm...

XÁC ĐỊNH KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO THÁNG HAY QUÝ

Trước 20/12/2013 DN khai thuế GTGT theo tháng, hoặc theo từng lần phát sinh (Theo thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.) Từ 20/12/2013 đến 10/10/2014 (Theo thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013) Doanh nghiệp có Tổng doanh thu năm liền kề trước < 20 tỷ => Khai theo quý Doanh nghiệp co Tổng doanh thu năm liền kề trước > 20 tỷ => Khai theo tháng Kể từ 10/10/2014 đến nay: (TheoThông tư số 151/TT-BTC ngày 10/10/2014) Doanh nghiệp [...]

Xem thêm...

Hóa đơn điện tử

TIẾT KIỆM Chi phí in ấn ,chuyển phát nhanh, lưu trữ và bảo quản hóa đơn AN TOÀN Không sợ mất , cũng như cháy hỏng hóa đơn   NHANH CHÓNG Người mua nhận được hóa đơn ngay sau khi xuất hóa đơn thông qua internet email, SMS.. DỄ DÀNG TÍCH HỢP Phần mềm hóa đơn điện tử có khả năng tích hợp truyền nhận dữ liệu từ các hệ thống phần mềm CRM, ERP, phần mềm kế toán và các phần mềm có sẵn tại doanh [...]

Xem thêm...

Call Now