Monthly Archives - Tháng Sáu 2018

HƯỚNG DẪN LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN TRÊN PHẦN MỀM HTKK

Quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế (nếu một nguồn thì tổ chức đã làm thay) và doanh nghiệp có hoặc không phát sinh thu nhập chịu thuế của nhân viên công ty. Hiện tại, tờ khai được sử dụng theo mẫu 05/QTT-TNCN được kê khai theo ứng dụng HTKK 3.8.1. Bài này gồm 2 phần: hướng dẫn làm quyết toán thuế TNCN trên [...]

Xem thêm...

Chính sách thuế khi quảng cáo trên Facebook, Google

Google và Facebook hiện đang cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho thị trường Việt Nam thông qua các đại lý tại Việt Nam hoặc mua bán trực tuyến và thanh toán trực tuyến qua thẻ tài khoản tín dụng hoặc ví điện tử. Việc quảng cáo trực tuyến của các công ty nước ngoài thường không đăng ký kinh doanh và không có văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam, nên về mặt chứng từ gây [...]

Xem thêm...

Thông tư 93/2017/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ——- Số: 93/2017/TT-BTC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3, KHOẢN 4 ĐIỀU 12 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 119/2014/TT-BTC NGÀY 25/8/2014) VÀ BÃI BỎ KHOẢN 7 ĐIỀU 11 THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH   Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và [...]

Xem thêm...

Những quy định, hướng dẫn mới nhất của Tổng cục thuế về thuế TNCN

Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Cục thuế TP Hà Nộ đã ban hành công văn số 5749/CT-TNCN V/v quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp MST NPT.  Một số câu hỏi, giải đáp và hướng dẫn mới nhất cập nhật từ Tổng cục thuế, lưu ý là chưa có hướng dẫn chính thức cho kỳ quyết toán thuế 2017 (30/03/2018) Công ty tôi mới thành lập vào tháng 06/2017, từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017 và không có đối [...]

Xem thêm...

Sổ tay thuế 2018

Sổ tay thuế là một quyển sách nhỏ cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 31/03/2017. Sổ tay thuế này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó [...]

Xem thêm...

Quyết toán thuế TNCN 2017 theo hướng dẫn của TCT 05/02/2018

Quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế (nếu một nguồn thì tổ chức đã làm thay) và doanh nghiệp có hoặc không phát sinh thu nhập chịu thuế của nhân viên công ty. Hiện tại, tờ khai được sử dụng theo mẫu 05/QTT-TNCN được kê khai theo ứng dụng HTKK 3.8.1. Bài này gồm 2 phần: hướng dẫn làm quyết toán thuế TNCN trên [...]

Xem thêm...

Call Now